Forma

Otaczają nas budynki i inne obiekty zbudowane w różnych stylach, powstałe w różnych czasach. W jaki sposób je charakteryzować? Jedną z kategorii, dzięki którym możemy opisać, a także świadomie tworzyć architekturę, jest forma. To inaczej sposób przedstawienia, układ lub kształt (np. okrągły, regularny, swobodny, monumentalny), który mówi nam też o tym, gdzie dany obiekt architektoniczny się zaczyna, a gdzie kończy.

Formy podlegają przekształceniom, które następują wraz z rozwojem technologii czy modyfikacjami poglądów estetycznych. Procesy te są ilustrowane najpełniej poprzez zmiany w stylach architektonicznych – przynależnych określonym okresom rozwoju sztuki budowania.

Forma jest ściśle związana z funkcją, czyli przeznaczeniem lub sposobem użytkowania budynku bądź obiektu. Dzięki temu ujawnia się istotny związek pomiędzy tym, z czego forma wynika (co ma reprezentować, jakie idee odzwierciedlać), a tym, czemu ma służyć (jaką może mieć funkcję). To podejście widać wyraźnie w jednej z zasad projektowania XX wieku, zgodnie z którą forma podąża za funkcją (form follows function), przypisywaną architektowi Louisowi Sullivanowi (1856–1924).

Analiza architektury historycznej pokazuje, że przez wiele wieków każdej funkcji odpowiadała rozpoznawalna forma architektoniczna. Pałac miał swój wyraz formalny inny niż fabryka lub budynek ratusza. Z czasem – w związku z postępem technicznym, ale też w wyniku zmian w poglądach estetycznych – różnice zaczęły się zacierać. Forma jest dla twórcy rodzajem języka, z którego komponuje zarówno obiekt architektoniczny, jak i większe zespoły, np. strukturę miasta. Znajomość form zaistniałych w historii architektury, w tym stylów architektonicznych, pozwala korzystać z dostępnych rozwiązań, ale też świadomie je przekraczać.

Masowa produkcja materiałów budowlanych, unifikacja, powszechne stosowania szkła, możliwości stosowania dużych przekryć spowodowały, że – jak napisał znany teoretyk i architekt Léon Krier – forma nie kojarzy się już z konkretną funkcją: mamy do czynienia z uniformą. Często trudno odróżnić architekturę kościoła od architektury domu kultury czy obiektu biurowego. Książka Léona Kriera Architektura – wybór czy przeznaczenie, w której autor wyraża swoje poglądy na temat formy, funkcji i procesów zachodzących w architekturze i urbanistyce, jest kontrowersyjna, ale pobudza do myślenia o meandrach architektury i roli tej dziedziny we współczesnym świecie.

Forma a styl

Na przestrzeni wieków architektów obowiązywały określone style. Stanowiły one wynik możliwości konstrukcyjnych i materiałowych, były modyfikowane i dostosowywane do lokalnych uwarunkowań. Stąd różne odmiany na przykład stylu gotyckiego, charakterystyczne dla poszczególnych krajów czy regionów. Istotne zmiany w formie wznoszonych budynków następowały w miarę rozwoju myśli technicznej. Wspomniany styl gotycki wprowadził łuk ostry, filary i żebra, co umożliwiło wznoszenie budowli smukłych, wysokich i stosowanie dużych otworów okiennych. Również zmiany społeczne, powstawanie i umacnianie się różnych warstw społecznych, np. klasy mieszczańskiej, przyczyniało się do modyfikowania architektury, czego efektem było np. powstanie okazałej kamienicy obok pałacu czy zamku z okresów wcześniejszych.

Style zwane historycznymi zostały w XX wieku zdominowane przez nowe prądy. Szybki rozwój miast, potrzeba wznoszenia nowych budowli, w tym mieszkaniowych, rozwój budownictwa uprzemysłowionego, a także znużenie dotychczasowymi rozwiązaniami spowodowały, powstawanie takiej architektury, której funkcja była najważniejszym elementem, a formę charakteryzowała prostota. Powszechne zastosowanie znalazły takie materiały konstrukcyjne jak stal i żelbet, stwarzając nowe możliwości kształtowania formy architektonicznej. W tym duchu powstawały dzieła takich twórców, jak Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969), Walter Gropius (1883–1969) czy Le Corbusier (1887–1965). Przełomem było ogłoszenie przez tego ostatniego w 1927 r. pięciu zasad nowoczesnej architektury, które urzeczywistnił w swoim znanym dziele: willi Savoye.

Le Corbusier uznał, że elementem konstrukcyjnym nośnym budynku jest słup, a nie ściana. Dało to możliwość kształtowania otwartego planu budynku, swobodnego komponowania elewacji i wprowadzania okien poziomych, pasmowych – a także tworzenia przestrzeni rekreacyjnej na płaskim dachu. Powyższe zasady dzisiaj wydają się oczywiste, ale w czasie, gdy zostały sformułowane, były rewolucyjne. Przyczyniły się do długiego okresu panowania modernizmu. Kolejno, czasem równolegle, a na pewno coraz szybciej powstawały nowe kierunki, które dla potrzeb metodologicznych nazwano postmodernizmem, konstruktywizmem, minimalizmem… O ile w przeszłości style funkcjonowały przez wiele dekad, o tyle możliwości techniczne XX i XXI wieku przyczyniły się do przyspieszenia modyfikacji form stosowanych w architekturze. Nawiązując do wypowiedzi architekta Dariusza Kozłowskiego: nie ma już obowiązującego stylu, jest tylko indywidualna wypowiedź znanego twórcy.

Forma w architekturze ma jeszcze inne oblicze. Często mówimy o formie tradycyjnej w kontekście architektury wiejskiej czy wernakularnej lub charakterystycznej architektury regionalnej. Najczęściej jest ona wynikiem lokalnych warunków klimatycznych, dostępności materiału i wytworzonej przed laty, lecz kultywowanej do dziś sztuki budowania. Przykładem jest choćby architektura polskiego Podhala czy alpejskich wiosek, ale też miejscowa architektura w wielu krajach, gdzie dzieła są oglądane, podziwiane i stanowią cenne dziedzictwo – nie tylko w wymiarze lokalnym.

Galeria

Forma a funkcja

Obiektom architektonicznym pełniącym określone funkcje nadawana jest forma. Najbardziej widoczne i najlepiej zapamiętywane są budynki użyteczności publicznej, dlatego to w nich przejawia się najmocniej inwencja twórcza architektów.

Architektura obiektów administracyjnych to historyczna krakowska wieża ratuszowa i współczesny obiekt ratusza w Londynie. Architekturę obiektów widowiskowych reprezentuje starożytny amfiteatr w Atenach i współczesna hala sportowa w Krakowie. Miejsca pracy to np. zrewitalizowane obiekty kopalni Zollverein w Essen i dzielnica biznesowa La Défense w Paryżu.

Forma zabudowy mieszkaniowej, pomimo tradycyjnej funkcji, również ulegała zmianom. Zależała od czasu powstania obiektu, umiejscowienia i lokalnej tradycji budowania. Patrząc na formę, zazwyczaj nie mamy wątpliwości, że dany budynek jest budynkiem mieszkaniowym, a nie na przykład obiektem użyteczności publicznej.

1/7
Wieża ratuszowa w Krakowie fot. Grażyna Schneider-Skalska
2/7
Współczesny ratusz w Londynie Wikipedia, domena publiczna
3/7
Współczesny ratusz w Londynie fot. Grażyna Schneider-Skalska
4/7
Współczesna hala sportowa w Krakowie fot. Grażyna Schneider-Skalska
5/7
Starożytny amfiteatr w Atenach fot. Grażyna Schneider-Skalska
6/7
Zrewitalizowane obiekty kopalni Zollverein w Essen fot. Domena publiczna
7/7
Dzielnica biznesowa La Défense w Paryżu fot. Grażyna Schneider-Skalska
W stronę lepszej formy

Doskonalenie formy ma dwa oblicza. Nowe technologie wspomogły powstawanie form dotychczas niemożliwych lub bardzo trudnych do zaprojektowania. Wprowadzone do architektury tak zwane projektowanie parametryczne (stosowane wcześniej przy konstruowaniu np. form samochodów) dało możliwość tworzenia form niezwykle skomplikowanych, często dużych i efektownych. Techniki wspomagające projektowanie, a także umożliwiające przetworzenie i wykorzystanie niewyobrażalnej ilości danych pozwalają sprostać wymaganiom stawianym przez nowe globalne wyzwania (współczesne zagrożenia, zmiany klimatyczne, pandemie czy migracje), jak również odzwierciedlają nowe potrzeby człowieka. Pozwalają na szeroką skalę realizować architekturę zrównoważoną, w nowy sposób wykorzystującą miejscowe tradycje budownicze i lokalne materiały, taką jak np. Centrum Kulturalne Jean-Marie Tjibaou w Numei na Nowej Kaledonii (Renzo Piano) czy zintegrowaną z krajobrazem, jak np. Centrum Paula Klee, zlokalizowane w Bernie w Szwajcarii (zaprojektowane również przez Renza Piano).

Literatura

Monika Adamska, Zofia Siewiak-Sojka, Wielka księga architektury, Dragon, Bielsko-Biała 2012

Marco Bussagli, Architektura. Style, techniki, materiały, budowle, twórcy, Świat Książki, Warszawa 2007

Philip Jodidio, Nowe formy, Muza, Warszawa 1998

Léon Krier, Architektura – wybór czy przeznaczenie, Arkady, Warszawa 2001

Maria Misiągiewicz, Architektoniczna geometria, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005

Autor hasła
Grażyna Schneider-Skalska
Data aktualizacji
23.12.2022

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.