Architektura
Dla
Edukacji

Co to jest ADE?

To platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji, którą możesz budować razem z nami. 

Znajdziesz i dodasz tu treści edukacyjne, popularyzatorskie i specjalistyczne, dostosowane do różnych grup odbiorców. Na platformie poczytasz, posłuchasz i pooglądasz materiały o architekturze i przestrzeni miejskiej. Razem działamy na rzecz powszechnej edukacji architektonicznej: sieciujemy, profesjonalizujemy, popularyzujemy i tworzymy środowisko dla edukacji online.

To platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji, którą możesz budować razem z nami. 

Znajdziesz i dodasz tu treści edukacyjne, popularyzatorskie i specjalistyczne, dostosowane do różnych grup odbiorców. Na platformie poczytasz, posłuchasz i pooglądasz materiały o architekturze i przestrzeni miejskiej. Razem działamy na rzecz powszechnej edukacji architektonicznej: sieciujemy, profesjonalizujemy, popularyzujemy i tworzymy środowisko dla edukacji online.

Czym jest edukacja
architektoniczna?

To sposób opowiadania i poznawania świata, w którego centrum jest przestrzeń i relacje w niej zachodzące: pomiędzy środowiskiem, ludźmi i obiektami architektonicznymi w każdej skali. Takie podejście buduje lokalną tożsamość, odpowiedzialność za najbliższe otoczenie oraz świadomość na temat kultury materialnej i dziedzictwa architektonicznego. 

Taką edukację nazywamy również edukacją o przestrzeni, czy edukacją o środowisku zbudowanym (Built Environment Education). Jako Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wraz z powołanym w 2019 roku zespołem specjalistów jesteśmy polskim liderem w działaniach na rzecz powszechnej edukacji architektonicznej. 

Co znajdziesz na ADE?

Na stronie znajdziesz treści, które zdecydowaliśmy się podzielić na trzy główne kategorie – ścieżki. To pomoże odnaleźć materiały dedykowane Tobie. Każda z kategorii skierowana jest do innej grupy odbiorców: miasta, szkoły, domu. Znajdziesz tu przykłady książek, materiałów edukacyjnych, scenariuszy czy kart zadań, ale także dotrzesz do propozycji warsztatów, wykładów czy spacerów w Twojej okolicy. Edukatorów, instytucje i projekty z całej Polski znajdziesz na Mapie edukacji architektonicznej. Treści znajdujące się na stronie są moderowane przez zespół ADE i nie mają charakteru komercyjnego. 

Dla kogo
jest platforma
Architektura
dla edukacji?

MIASTO | Dla pracowników instytucji, w tym instytucji kultury, organizacji czy lokalnych liderów działających w obszarze samorządu, regionu lub społeczności.

Na ADE możesz skorzystać z ogólnopolskiej Mapy edukacji architektonicznej, a także z zasobów dotyczących regionu, miasta czy przestrzeni edukacyjnej. Tej kategorii dedykowany jest też projekt Laboratorium Regionów

SZKOŁA | Dla edukatorów i nauczycieli działających na styku edukacji formalnej i nieformalnej.

Na ADE możesz znaleźć przede wszystkim różnorodne zasoby edukacyjne: przykładowe scenariusze czy karty zadań, programy edukacyjne czy polecane lektury, poradniki i raporty. W swoich działaniach możesz wykorzystywać również wiedzę z Archipedii i nawiązać współpracę dzięki Mapie edukacji architektonicznej. Tej kategorii dedykowany jest kurs Archikultura. Edukator architektoniczny

DOM | Dla rodziców, dzieci i młodzieży zainteresowanych edukacją o przestrzeni w kontekście czasu wolnego.  
  
 Na ADE znajdziesz Zasoby edukacyjne: inspiracje, filmy czy lektury. Korzystaj z nich śmiało! Na Mapie edukacji architektonicznej znajdziesz ciekawe inicjatywy w swojej okolicy. Przestrzeń możesz eksplorować i wykorzystać do wspólnych aktywności także dzięki Archipedii, która pomoże Ci ją zrozumieć.

Bardzo istotne dla edukacji architektoniczno-przestrzennej, edukacji o środowisku zbudowanym jest stworzenie szerokiej sieci edukatorów i organizacji, w ramach której wszyscy będą mogli dzielić się inicjatywami i osiągnięciami. 

Karta BEE / Karta edukacji o środowisku zbudowanym (edukacji architektoniczno-przestrzennej), 2019

Edukacja architektoniczna prowadzona interdyscyplinarnie, powiązana z kształceniem w zakresie kultury wizualnej, powinna być uwzględniona w ramach całego procesu edukacji formalnej i nieformalnej. Kształcenie wrażliwości na jakość otoczenia można realizować poprzez włączanie dzieci i młodzieży w poznawanie i świadome współkształtowanie miejsc w najbliższym otoczeniu.

Kultura przestrzeni i powszechna edukacja architektoniczna, w: Polska polityka architektoniczna, 2018, Dariusz Śmiechowski

Edukacja architektoniczna to klucz do zrozumienia tego co nas otacza i narzędzie do współtworzenia rzeczywistości w harmonii przyszłości z przeszłością i potrzeb człowieka z potrzebami natury.   

prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska

Koncepcja edukacji o przestrzeni (bo tak również można ją określać) w wielu krajach zachodnich kiełkowała już pod koniec XX wieku. Jej ewolucja postępuje w różnym tempie i w zależności od lokalnych uwarunkowań i poziomu świadomości społecznej w poszczególnych krajach wyłaniają się rozmaite metody, programy i narzędzia realizacji założeń edukacyjnych.

Powszechna edukacja architektoniczna – Skandynawia to nie wszystko, w: Architektura i biznes 01/2019, Dorota Wantuch-Matla

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.