Architektura
dla
edukacji

Czym jest edukacja architektoniczna?

Edukacja dotycząca przestrzeni zbudowanej oraz jej relacji ze środowiskiem naturalnym zwana także edukacją przestrzenną lub środowiskową. Celem jej jest budowanie tożsamości z i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, budowanie świadomości na temat kultury materialnej i dziedzictwa architektonicznego regionu i kraju oraz popularyzacja wiedzy o przestrzeni, mieście i architekturze.

Powszechna edukacja przestrzenna to różnego rodzaju działania: kursy, warsztaty, wykłady, programy edukacyjne realizowane zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i nieformalnej. Ich cechą wspólną jest nie tylko tematyka, ale interdyscyplinarny charakter i łączenie wyzwań praktycznych z wiedzą teoretyczną. Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki powołał w 2019 roku zespół specjalistów podejmujących działania na rzecz powszechnej edukacji architektonicznej.


 

Kim jest edukator
architektoniczny?

Edukator, który łączy umiejętności dydaktyczne ze specjalistyczną wiedzą związaną z architekturą i urbanistyką. Rolę takiego edukatora może pełnić zarówno odpowiednio przygotowany projektant, humanista, ale i nauczyciel czy muzealnik.

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki opracowuje program studiów podyplomowych: Archikultura. Edukator architektoniczny, o którym wkrótce dowiedzieć się będzie można więcej na platformie edukacyjnej. Studia mają na celu profesjonalizację edukacji architektonicznej i wpisują się w jeden z celów, który realizuje ADE. 

Co znajdziesz na platformie
Architektura dla edukacji?

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą wersją edukacyjnej platformy ADE zrealizowanej przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. W najbliższych miesiącach i latach serwis rozbudowywać będziemy o kolejne funkcje.

Na platformie dostępne będą różnego rodzaju treści o charakterze popularyzatorskim, specjalistycznym i edukacyjnym, dostosowane do różnych grup odbiorców. O architekturze i przestrzeni miejskiej będzie można: poczytać, posłuchać, pooglądać, a także spojrzeć na nie oczami projektanta. Celami platformy są działania na rzecz powszechnej edukacji architektonicznej: sieciowanie, profesjonalizacja, popularyzacja i tworzenie środowiska dla edukacji online.

Dla kogo
jest platforma
Architektura
dla edukacji?

Jeśli jesteś urzędnikiem, pracujesz w instytucji samorządowej lub Twoim obszarem działania jest najbliższa okolica, na platformie znajdziesz ogólnopolską mapę edukacji architektonicznej, a w przyszłości m.in. architektoniczną encyklopedię Archipedia lub kurs Narzędziownik regionów.

Jeśli jesteś edukatorem, nauczycielem, pracownikiem instytucji, szkoły czy muzeum lub prowadzisz własną działalność edukacyjną, na platformie w znajdziesz ogólnopolską mapę edukacji architektonicznej, a w przyszłości także studia podyplomowe Archikultura. Edukator architektoniczny i gotowe materiały edukacyjne.

Jeśli jesteś rodzicem lub młodym odbiorcą kultury, na platformie już wkrótce znajdziesz ofertę edukacji online: materiały, filmy edukacyjne, architektoniczną encyklopedię Archipedia czy przewodnik po Twoim mieście - Archinawigator.

Edukacja architektoniczna prowadzona interdyscyplinarnie, powiązana z kształceniem w zakresie kultury wizualnej, powinna być uwzględniona w ramach całego procesu edukacji formalnej i nieformalnej. Kształcenie wrażliwości na jakość otoczenia można realizować poprzez włączanie dzieci i młodzieży w poznawanie i świadome współkształtowanie miejsc w najbliższym otoczeniu.

Kultura przestrzeni i powszechna edukacja architektoniczna, w: Polska polityka architektoniczna, 2018, Dariusz Śmiechowski

Edukacja architektoniczna to klucz do zrozumienia tego co nas otacza i narzędzie do współtworzenia rzeczywistości w harmonii przyszłości z przeszłością i potrzeb człowieka z potrzebami natury.   

prof. Grażyna Schneider-Skalska

Koncepcja edukacji o przestrzeni (bo tak również można ją określać) w wielu krajach zachodnich kiełkowała już pod koniec XX wieku. Jej ewolucja postępuje w różnym tempie i w zależności od lokalnych uwarunkowań i poziomu świadomości społecznej w poszczególnych krajach wyłaniają się rozmaite metody, programy i narzędzia realizacji założeń edukacyjnych.

Powszechna edukacja architektoniczna – Skandynawia to nie wszystko, w: Architektura i biznes 01/2019, Dorota Wantuch-Matla

Teksty

Mapa
Dołącz do mapy edukacji architektonicznej!

Mapa jest narzędziem, dzięki któremu możesz nawiązać współpracę, wymienić się doświadczeniem z innymi lub skorzystać z oferty edukacyjnej w Twojej okolicy.

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.