/

Zespół ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej

Zespół ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej został powołany w przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w 2019 roku, aby prowadzić działania na rzecz edukacji dotyczącej jakości środowiska zurbanizowanego. Zespół ma charakter interdyscyplinarny, a w jego skład wchodzą specjaliści, praktycy i przedstawiciele instytucji z całej Polski działający w obszarze edukacji architektonicznej, zarówno tej powszechnej, jak i kierunkowej.

Do grupy doradczej Zespołu należą: Anna Kulińska (architekt, Izba Architektów RP), dr inż. arch. Piotr Marczak (architekt, Politechnika Gdańska), dr hab. Mieczysław Miazga (prof. WSPiA, socjolog, urbanista), prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska (architekt, Politechnika Krakowska), Bartosz Skaldawski (dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa), Marzena Strąk (wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury), Dariusz Śmiechowski (architekt, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), dr hab. Małgorzata Żytko (prof. UW, pdeagog, Uniwersytet Warszawski), dr hab. inż. arch. Radosław Barek (prof. PP, architekt, Politechnika Poznańska).

Do grupy roboczej Zespołu należą: Aleksandra Chrzanowska (Narodowe Centrum Kultury), dr inż. arch. Anna Cudny (architekt, Politechnika Warszawska), Adam Hornung (historyk, nauczyciel, dyrektor Zespołu Prywatnych Szkół im. Cecylii Plater-Zyberkówny), dr inż. arch. Elżbieta Kusińska (architekt, Politechnika Krakowska), dr inż. arch. Paweł Pedrycz (architekt, Politechnika Warszawska), Aleksandra Saczuk (Fundacja Szkoła z klasą), Anna Stępniewska (architekt krajobrazu, edukator), Urszula Szabłowska (architekt, Mazowiecka Izba Architektów), dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla (architekt, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).
Zespół prowadzi Katarzyna Domagalska (pełnomocnik ds. edukacji architektonicznej, NIAiU), z ramienia NIAiU uczestniczą w nim również: Ewa Rombalska (architekt, pełnomocnik ds. koordynacji projektów) i Marta Baranowska (architekt, edukator, Specjalista ds. edukacji).


Celem Zespołu jest wypracowanie rozwiązań systemowych i działanie na rzecz dostępnej, powszechnej edukacji architektonicznej w Polsce. Jest to zgodne z misją Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki – chcąc kształtować nową jakość w myśleniu o przestrzeniach wspólnych czujemy się odpowiedzialni za prowadzenie działań edukacyjnych i propagowanie wiedzy na temat architektury i urbanistyki oraz ich znaczenia we współczesnym świecie. Inspiracją do działania są doświadczenia wielu ośrodków krajowych i międzynarodowych, postulaty proponowanej Polskiej Polityki Architektonicznej, ale także Misja Programu Roboczego Międzynarodowej Unii Architektów UIA - “Architektura i dzieci”.

Dotychczas odbyły się cztery spotkania Zespołu, w tym dwa przeprowadzone w formule online. Na podstawie warsztatu przeprowadzonego metodą Design Thinking w 2020 roku, Zespół kieruje swoje działania do czterech wybranych grup docelowych, odpowiadając na wyzwania i potrzeby każdej z nich.

• Nauczyciele i edukatorzy | Jak uwolnić potencjał nauczycieli i skonsolidować środowiska zawodowe nauczycieli i architektów?
• Decydenci | Czy uda nam się oswoić z tematem powszechnej edukacji architektonicznej i przestrzennej pracowników i przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej? Jak przekonać decydentów o potrzebie edukowania w zakresie ładu architektonicznego i odpowiedzialności za środowisko zbudowane?
• Architekci | Jak zachęcić architektów do dzielenia się swoją pasją zawodową i wiedzą? Czy edukator architektoniczny może być specjalizacją zawodową?
• Dzieci i młodzież | Jak włączyć dzieci i młodzież w procesy partycypacyjne i projektowe dotyczące środowiska zbudowanego?


W odpowiedzi na powyższe wyzwania Zespół zainicjował realizację m.in. internetowej platformy edukacyjnej Architektura dla edukacji – ADE oraz studiów podyplomowych Archikultura. Edukator architektoniczny, których pierwsza edycja przewidziana jest na semestr zimowy 2021/2022.
 

Edukacja architektoniczna to klucz do zrozumienia tego co nas otacza i narzędzie do współtworzenia rzeczywistości w harmonii przyszłości z przeszłością i potrzeb człowieka z potrzebami natury.   

prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.