Zespół ADE

person

Marta Baranowska

mentorka ADE
person

Katarzyna Domagalska

redaktorka ADE / sekcja MIASTO
person

Katarzyna Nestorowicz

identyfikacja wizualna
person

Dominik Witaszczyk

promocja

Konsultanci merytoryczni

dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla

Konsultantka merytoryczna

Architektka, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii UP. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i BA in Interior Design na Griffith College Dublin. Od 2015 roku uczy na kierunku gospodarka przestrzenna, w latach 2013–15 redaktorka w ogólnopolskim czasopiśmie o architekturze i urbanistyce A&B. Wcześniej pracowała na stanowisku architekta w biurach projektowych w Dublinie i Krakowie. Członkini Zespołu ds. powszechnej edukacji architektonicznej przy Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Współautorka książek o powszechnej edukacji architektonicznej w Polsce i za granicą.

prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska

Konsultantka merytoryczna

Wieloletni kierownik Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w latach 2017-2020. Członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, członek Grupy Doradczej w ramach Zespołu ds. powszechnej Edukacji Architektonicznej NIAiU. W ramach współpracy europejskiej i interdyscyplinarnej propaguje ideę zdrowego i zrównoważonego środowiska mieszkaniowego ze szczególnym uwzględnieniem jego relacji ze środowiskiem przyrodniczym. Współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa w ramach programu Program Rehabilitacji Osiedli. Autorka wielu publikacji i referatów, projektów i realizacji, w tym książek: Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia i Zrównoważone środowisko mieszkaniowe: społeczne – oszczędne - piękne. Zaangażowana w działania popularyzatorskie w ramach ruchu „Architekci w szkołach”. Współautorka (z A. Palej) książki pt. Architektura od a, b, c…czyli jak rozumieć świat który nas otacza, autorka pilotażowego programu przedmiotu Architektura i Środowisko dla liceum ogólnokształcącego, współorganizator Kursu dla nauczycieli dot. Edukacji architektonicznej w szkołach, kierownik projektu POWER „Młodzi Architekci”. Laureatka między innymi Zespołowej Nagrody I stopnia Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze i naukowe w dziedzinie Planowania przestrzennego i urbanistyki, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, Złotej Odznaki Politechniki Krakowskiej.

dr inż. arch. Elżbieta Kusińska

Konsultantka merytoryczna

Adiunkt w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
 
 Członkini Zespołu ds. powszechnej edukacji architektonicznej, powołanego przy Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Współpracuje przy projektach edukacyjnych popularyzujących wiedzę o architekturze i urbanistyce. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień zrównoważonego projektowania w środowisku mieszkaniowym ze szczególnym uwzględnieniem założeń wodnych oraz rewitalizacją terenów poprzemysłowych. W trakcie pracy zawodowej zajmowała się projektami budynków mieszkaniowych, użyteczności publicznej oraz wnętrz.

Dariusz Śmiechowski

Konsultant merytoryczny

Architekt, wykładowca ASP w Warszawie (Wydział Architektury Wnętrz). W pracy projektowej i dydaktycznej kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, interdyscyplinarności. Wykorzystuje partycypacyjne metody współtworzenia przestrzeni i wnętrz publicznych przez użytkowników. Zajmuje się publicystyką i krytyką architektoniczną. Współautor programów i wielu projektów z dziedziny powszechnej edukacji architektonicznej. Ekspert w pracach nad wprowadzeniem systemu takiej edukacji m.in. w oparciu o programy Kształtowanie Przestrzeni, Archi-przygody, Dialog z Otoczeniem.

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.