Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Nazwa skrócona
MSN
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Adres
Wybrzeże Kościuszkowskie 22, 00-390 Warszawa
Zasięg
Online, Międzynarodowy, Krajowy, Miejski, Regionalny, Lokalny
Typ działalności
Instytucja kultury
Działania
Wystawy, Program/y edukacyjne, Miasto, Architektura, Sztuka
Projekt #1
Festiwal Warszawa w Budowie
Festiwal WARSZAWA W BUDOWIE organizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie został zainicjowany w 2009 roku w czasie starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Od tego czasu co roku w okresie październik-listopad w różnorodnych lokalizacjach festiwal podejmuje zagadnienia związane z życiem współczesnego miasta. WARSZAWA W BUDOWIE porusza problemy urbanistyki, architektury, zagospodarowania przestrzennego, ale też różne aspekty społecznej i artystycznej reakcji na zmiany następujące w tkance współczesnej Warszawy. U źródeł festiwalu stało przekonanie, że miasto można zmienić i ulepszyć, przywrócić mieszkańcom. Twórców festiwalu interesowała perspektywa interesu publicznego w mieście, często trudnego do zdefiniowania po 1989 roku, gdy Polacy zachłysnęli się wolnością, ale i indywidualizmem. Festiwal jest próbą wyartykułowania tego, jak wspólny interes może być w tym mieście rozumiany. Samo wydarzenie zmieniała się również wraz z Warszawą, z pionierskich akcji i analiz ważnych dla małej grupy zapaleńców do dużego i współpracującego z jeszcze większymi inicjatywami festiwalu, który jest elementem kulturalnego i społecznego pejzażu stolicy.
Projekt #2
Dom Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie

Drewniany dom położony nad Bugiem jest przestrzennym manifestem Formy Otwartej – idei, którą Oskar Hansen uczynił osią swojej twórczości architektonicznej, artystycznej i dydaktycznej. Od 2014 roku dom znajduje się pod opieką Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a pod koniec 2017 roku stał się oddziałem Muzeum.

Teoria Formy Otwartej zakładała otwarcie architektury na współtworzenie jej przez jej użytkowników. Nastawiona jest na partycypację, proces, zmianę hierarchii między artystą i widzem. Stała się kluczową ideą dla działalności architektonicznej Hansena oraz inspirującym punktem odniesienia dla twórczości artystycznej jego studentów z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dom, budowany od 1968 roku, w pełni wyrażał tę ideę, będąc jedną z niewielu prac Hansenów zrealizowanych zgodnie z ich życzeniem. Czasoprzestrzenna architektura płynnie łącząca wnętrze i zewnętrze zawierała w sobie pierwiastek zmiany, łatwo adaptując się do zmieniających się potrzeb użytkowników. Budowana jako rama dla życia, ożywa wraz z obecnością ludzi.

Od maja 2014 r. dom należy do Iconic Houses Network. Jest udostępniany do zwiedzania, odbywają się w nim warsztaty rodzinne oraz zajęcia dla studentów szkół artystycznych.

Współpraca
partner
Oferuję materiały i / lub wiedzę do realizacji działań edukacyjnych.
przestrzeń
Oferuję przestrzeń do działań edukacyjnych.
promocja
Szukam nowej formy promocji działań edukacyjnych.
przestrzeń
Szukam miejsca na realizację swoich działań.
Osoba kontaktowa
Marta Przybył
Osoba kontaktowa email:

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.