/

Archi-przygody

Archi-przygody to program z zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie zagadnień związanych z architekturą, a także wprowadzających w kulturę życia społecznego. Warsztaty prowadzone są przez architekta lub edukatora zatrudnionego przez NCK w wyniku otwartego naboru zgłoszeń i odbywają się w przedszkolach, szkołach podstawowych, a od roku 2022 także w instytucjach kultury wyłonionych w otwartym naborze.

Główne założenia programu skupiają się wokół: nabywania przez dzieci świadomości otaczającej ich przestrzeni, zrozumienia procesu projektowania i realizacji budowli oraz jej wpływu na otoczenie, a także docenienie tradycji architektonicznych i środowiska naturalnego. Scenariusze zajęć skupione są przede wszystkim na aktywnościach opartych na pracy zespołowej, ćwiczeniach manualnych, obserwacji i dialogu. Stwarzają one także możliwość autonomicznego dostosowania zaproponowanych treści do specyfiki danej miejscowości. Placówki realizujące Archi-przygody otrzymują również materiały plastyczne niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. Koordynatorzy (nauczyciele i pracownicy sektora kultury) oraz edukatorzy biorą także udział w dwudniowym szkoleniu i kreatywnych warsztatach, które przygotowują do prowadzenie warsztatów zgodnie z założeniami programu.

Program Archi-przygody został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Od 2016 r. w programie wzięło udział ponad 10 000 dzieci z ponad 300 placówek edukacyjnych i instytucji kultury w 150 miejscowościach. W roku 2023 odbywają się regularne warsztaty w klasach 4-6, realizowane w dziesięciu instytucjach kultury w całej Polsce. Rozpoczęto także pilotażowe warsztaty w dla klas 7-8, które opierają się na kreatywnych i otwartych ścieżkach edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczno-kulturowe poprzez namysł nad szeroko pojętą architekturą.
 

Jak korzystać?

Program Archi-przygody łączy szkoły z edukatorami. Warsztaty prowadzone są przez architekta lub edukatora zatrudnionego przez NCK w wyniku otwartego naboru zgłoszeń i odbywają się w przedszkolach, szkołach podstawowych, a od roku 2022 także w instytucjach kultury wyłonionych w otwartym naborze. Szczegółowe informacje o aktualnej edycji znajdują się na stronie organizatora.

Zobacz:

Twórcy

Koncepcja: Aleksandra Chrzanowska (NCK)

Koordynacja projektu: Katarzyna Zachara (NCK)

Dostępność

Program ogólnopolski skierowany do placówek oświatowych i instytucji kultury

Udział w programie jest bezpłatny

Rok powstania

2016

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.