/

Edukacja krajobrazowa dla szkół podstawowych

Broszura pedagogiczna wydana przez Radę Europy zawiera propozycje działań i zadań dotyczących zagadnień związanych z edukacją krajobrazową dla uczniów szkół podstawowych. Działania mogą być realizowane w ramach edukacji formalej i nieformalnej.

Celem broszury było opracowanie materiałów dydaktycznych do edukacji krajobrazowej w ramach Konwencji Krajobrazowej Rady Europy promującej ochronę i zarządzanie krajobrazem. Takie podejście do edukacji wprowadza m.in. takie pojęcia jak: ochrona krajobrazu czy gospodarowanie krajobrazem i jest zbliżone do założeń edukacji środowiskowej lub przestrzennej opisującej zjawiska jakie zachodzą na styku środowiska naturalnego i zbudowanego - przekształconego przez człowieka. 

Publikacja składa się z propozycji działań / lekcji w formie krótkich wytycznych organizacyjncyh i merytorycznych dla edukatorów oraz informacje w ramach jakich przedmiotów szkolnych mogą być realizowane. Działania dotyczą takich zagadnień jak m.in.: postrzeganie, identyfikacja i analiza krajobrazu. Mogą być realizowane zarówno w przestrzeniach edukacyjncyh, jak i na zewnątrz. 

Pobierz:

Wydawca

Wydawnictwo Rady Europy 

Wydanie francuskie: Activités d’éducation au paysage pour l’école primaire – Livret pédagogique

Twórcy

Redaktor naczelny: Maguelonne Déjeant-Pons

Współpraca: Susan Moller i Eva Nagy

Tłumaczenie polskie i korekta: Małgorzata Opęchowska  

Dostępność

Publikacja online

Publikacja drukowana dostępna w sekretariacie Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN 

Rok wydania

2021

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.