/

Jak wdrażać edukację przestrzenną? Czyli o tym, czym jest Karta BEE.

Aby wiedzieć w jaki sposób edukację przestrzenną, zwaną również edukacją o środowisku zbudowanym (Built Environment Education), adaptować do polskiej rzeczywistości, dobrze zrozumieć czym ona jest i na jakie potrzeby odpowiada. Definicję, ale także wytyczne i dobre pratyki, zawarto w międzynarodowym dokumencie przetłumaczonym przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki na język polski.

Karta BEE / Karta edukacji o środowisku zbudowanym (edukacji architektoniczno-przestrzennej), opracowana przez zespół działający przy Międzynarodowej Unii Architektów – UIA Architektura i Dzieci (UIA Architecture & Children Work Programme) – jest ważnym elementem budowania świadomości wokół tej dziedziny edukacji, a także wpływania na kształtowanie polityki w zakresie powszechnej edukacji architektonicznej. Istotnym podkreślenia jest fakt, że to właśnie edukacja jest jednym z kluczowych elementów dążenia „Ku wysokiej jakości Baukultur” czyli idei określonej w „Deklaracji z Davos” podpisanej przez ministrów kultury z krajów europejskich, delegatów Rady Europy oraz przedstawicieli UNESCO i ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), w tym także przez ministra kultury prof. Piotra Glińskiego w 2018 roku.

Autorzy Karty BEE, eksperci i członkowie programu UIA Architecture & Children, chcieli stworzyć dokument, który będzie punktem odniesienia dla wszystkich osób zajmujących się edukacją przestrzenną. Zachęcamy do lektury.

Przeczytaj

Bardzo istotne dla edukacji architektoniczno-przestrzennej, edukacji o środowisku zbudowanym jest stworzenie szerokiej sieci edukatorów i organizacji, w ramach której wszyscy będą mogli dzielić się inicjatywami i osiągnięciami.

Karta BEE / Karta edukacji o środowisku zbudowanym (edukacji architektoniczno-przestrzennej), 2019

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.