Fundacja Szkoła z Klasą

Nazwa skrócona
FSZK
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Adres
Jana i Jędrzeja Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
Zasięg
Online, Globalny, Międzynarodowy, Krajowy, Miejski, Regionalny, Lokalny, Wewnętrzny
Typ działalności
Organizacja pozarządowa
Działania
Program/y edukacyjne, Przestrzeń dla edukacji, Partycypacja
Projekt #1
Zaprojektuj szkołę

Zaprojektuj szkołę to program, który wspierał warszawskie szkoły w modernizacji przestrzeni uczenia (się) w duchu edukacji XXI wieku. Aktywnie włączaliśmy młodzież w proces planowania i wdrażania zmian, nie tylko architektoniczno-przestrzennych. Rozbudzaliśmy świadomość społeczną uczniów i poczucie odpowiedzialności za szkołę. Unikatowe w projekcie było indywidualne podejście – diagnoza potrzeb, warsztaty z architektury i kreowania przestrzeni dostosowane do wieku uczniów.

Program był współfinansowany ze środków m. st. Warszawy.

Zaprojektuj szkołę w zasobach edukacyjnych ADE

Projekt #2
Publikacja "Zmiana (w) przestrzeni edukacyjnej. Dobre praktyki architektoniczne i funkcjonalne"

Edukacja na całym świecie poszukuje nowego modelu na miarę wyzwań XXI wieku. Szkoła przestaje być miejscem prostego przekazywania wiedzy, bo problemem jest dziś nie tyle brak informacji, co jej nadmiar, złożoność i niepewność. Zmienia się rola nauczyciela, który musi stać się bardziej przewodnikiem, mentorem i coachem niż chodzącą encyklopedią. Ma skupić się na wspieraniu dzieci w samodzielnej pracy, poszukiwaniu pasji, naukowym odkrywaniu świata, a nawet – zmienianiu go na lepsze. Jaka powinna być przestrzeń architektoniczna przedszkola i szkoły, by umożliwiać taką edukację? Z jakimi wzorami rodem z pruskiej szkoły, a czasem średniowiecznego klasztoru, trzeba zerwać? A co warto zachować? Na te i podobne pytania szukamy odpowiedzi w naszej publikacji, a wszystko przez pryzmat prawdziwych przykładów szkół, które postanowiły się z tym wyzwaniem zmierzyć.

Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Zmiana (w) przestrzeni edukacyjnej w zasobach edukacyjnych ADE

Współpraca
partner
Oferuję materiały i / lub wiedzę do realizacji działań edukacyjnych.
mecenas
Szukam mecenasa autorskich działań edukacyjnych.
promocja
Szukam nowej formy promocji działań edukacyjnych.
partner
Szukam partnera do realizacji projektu edukacyjnego.
Osoba kontaktowa
Marta Puciłowska
Osoba kontaktowa email:

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.