/

Czwarta przyroda. Sukcesja przyrody i funkcji nieużytków miejskich

Publikacja powstała na podstawie pracy doktorskiej obronionej w 2019 roku przez autora, Kaspra Jakubowskiego. Czwarta przyroda kompletną, ponad 400-stronicową książkę wydaną przez Fundację Dzieci w Naturę można pobrać nieodpłatnie, po wypełnieniu krótkiej ankiety o nieużytkach.

Czym jest Czwarta przyroda? To termin wprowadzony do nauki przez niemieckiego badacza, prof. Ingo Kowarika. Oznacza roślinność rozwijającą się samoistnie, w sposób niekontrolowany, bez ingerencji człowieka na opuszczonych, nawet najbardziej zniszczonych terenach. W czasach zbyt częstego przycinania trawników, koszenia oszałamiających kwietnych łąk, betonowania każdego zielonego skrawka w mieście, autor książki Kasper Jakubowski zwraca uwagę na potencjał tkwiący w przyrodzie, która odradza się i rozwija nawet na najbardziej zniszczonych przez człowieka terenach (czego przykładem jest czarnobylski Prypeć).

Książka ta jest apelem o zachowanie enklaw dzikiej przyrody w miastach, jako przyjaznych miejsc budowania więzi z przyrodą, nie tylko w weekendy i bez konieczności wyjeżdżania z miasta. Temat ten szczególnie aktualny wydaje się w czasach koronawirusa, kiedy częściej rezygnujemy z turystyki zagranicznej na rzecz city breaków i dogłębnego poznawania atrakcji z najbliższej okolicy.

Jak korzystać?

Ebook można pobrać nieodpłatnie, po wypełnieniu krótkiej ankiety o nieużytkach.

Twórcy

Koncepcja, teksty: Kasper Jakubowski

Projekt okładki: Pracownia Mole

Rysunek na okładce: Katarzyna Martyna-Jakubowska

Redakcja, korekty, skład: Pracownia Mole / Estera Sendecka

Ebook powstał na podstawie pracy doktorskiej obronionej z wyróżnieniem przez autora w roku 2019 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Tytuł pracy doktorskiej: Sukcesja przyrody i funkcji nieużytków urbanistycznych na przykładzie terenów zieleni zakładanych po roku 1992.

Wydawca

Fundacja Dzieci w Naturę 

Fundacja Dzieci w Naturę
Rok wydania

2020

Dostępność

Publikacja bezpłatna

Publikacja online

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.