/

Dziecko w mieście w czasie wolnym. Wybrane problemy.

Wypieranie dzieci z miejskich przestrzeni, ograniczanie im różnorodnych kontaktów społecznych, a także spędzanie coraz większej ilości czasu w świecie wirtualnym niosą już dziś i przynosić będą w przyszłości liczne negatywne skutki. Dlatego potrzeba identyfikacji i niwelowania zagrożeń poprzez działania w zakresie kształtowania i projektowania przestrzeni miejskich jest tym bardziej uzasadniona. Prowadzone w pracy rozważania odnoszą się do obecności dzieci w mieście i koncentrują głównie na dzieciach w młodszym wieku szkolnym, ponieważ w tym wieku dzieci wykazują już samodzielność w eksplorowaniu obszaru całego miasta. Zakres omawianych problemów zawężono do obiektów i przestrzeni otwartych, w których dzieci mogą spędzać swój czas wolny. Celem książki jest sformułowanie wytycznych przydatnych w procesie planowania przestrzennego, opracowywania strategii rozwoju miast oraz zaleceń projektowych przydatnych w procesie projektowania obiektów i przestrzeni publicznych.

Autorzy

Anna Martyka

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
  

Dostępność

Publikacja płatna

Rok wydania

2021

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.