/

Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę. Budowanie środowiska estetycznego wychowania

Monografia „Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę. Budowanie środowiska estetycznego wychowania” jest opracowaniem o charakterze empirycznym. Autorka przeprowadziła badania wśród grupy wychowawczyń pracujących w żłobkach. Celem badań było opracowanie warsztatów, które zmieniałyby rozumienie i postawę badanych na temat środowiska estetycznego dla rozwoju dzieci. Na podstawie obszernego przeglądu literatury przedmiotu, obejmującego zagadnienia związane z twórczą edukacją przez sztukę, wychowaniem estetycznym, sztuką współczesną i kulturą wizualną, została opracowana autorska koncepcja interdyscyplinarnej edukacji przez sztukę. Opracowanie i zawarte w nim informacje mają duży walor poznawczy dla szerokiego kręgu odbiorców. Warto także wskazać na oryginalność badań związanych ze środowiskiem estetycznym małego dziecka przebywającego w żłobku. Środowisko takie ma duże znaczenie dla estetycznego, poznawczego i emocjonalnego rozwoju dzieci.


Z recenzji prof. dr hab. Wiesławy Limont

Wydawca

Akademia Pedagogiki Specjalnej 

Twórcy

Autorka: dr Małgorzata Minchberg 

Projekt okładki: Edyta Ołdak

Pole Sztuki - Małgorzata Minchberg
Rok wydania

2022

Dostępność

Publikacja płatna

Publikacja papierowa / e-book

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.