/

Polska polityka architektoniczna. Studia i szkice

Tematyka publikacji koncentruje się wokół takich wątków jak systemy kształtowania przestrzeni, na przykładzie Polski, Wielkiej Brytanii i Francji oraz charakterystyki wybranych wartości kształtowania przestrzeni. Analizuje też autorskie studia przypadków. Jest to głos w debacie nad stanem sposobów kształtowania przestrzeni publicznej i krajobrazu oraz wyzwaniami, przed którymi stoi polityka architektoniczna w Polsce.  

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oddaje w ręce Czytelników zbiór analiz i szkiców, które powstały w ramach prac Polskiej Rady Architektury. […] Celem publikacji jest naszkicowanie problematyki jakości przestrzeni i architektury w Polsce oraz krytyczna ocena podejmowanych w tym zakresie działań, wskazanie przyczyn istniejącego stanu rzeczy, wreszcie przedstawienie propozycji adekwatnych rozwiązań systemowych (ze wstępu Bolesława Stelmacha, dyrektora NIAiU). 

Pobierz:

Twórcy

Opracowanie pod redakcją Krzysztofa Chwaliboga 

Redaktor naukowy: Bolesław Stelmach  

Projekt graficzny: Katarzyna Nestorowicz (NIAiU) 

Dostępność

Publikacja bezpłatna

Rok wydania

2020

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.