Projektowanie

Projektowanie to koncepcyjne przygotowanie działań praktycznych. Projektowanie architektoniczne jest więc początkowym, często długotrwałym i wieloetapowym elementem procesu, którego ostatecznym celem jest powstanie budynku, obiektu czy ukształtowanie przestrzeni – z uwzględnieniem założeń. Projektowanie jako działanie polega na prognozowaniu nadchodzącej przyszłości i przygotowaniu się do niej.

Co ważne, w proces projektowania architektonicznego włączonych jest wielu aktorów, a rola architektów – pomimo opinii społecznych czy oczekiwań samych przedstawicieli zawodu – niekoniecznie jest wiodąca. Projektowanie może być mniej lub bardziej skomplikowane i dotyczyć różnej skali: pojedynczych obiektów lub całych miast.

„Do osiągnięcia równowagi pomiędzy dzisiejszymi wymaganiami społecznymi i architekturą potrzeba, by ta druga przyjęła za swoje wytyczne projektowe wątpliwości, zachwyt i zmianę. Architektura jest powolna i dlatego musi posługiwać się projektowaniem przewidującym”.

Cedric Price, Anticipatory Architecture: Cedric Price Special Issue, Architect’s Journal”, 5 września 1996 r., s. 27 [tłum. własne].

Specyfika budownictwa, a w szczególności duże koszty realizacji projektów, dopasowanie każdego rozwiązania do konkretnego kontekstu, a także trwałość materialnej struktury wykraczająca często poza planowaną funkcję (np. biurowce spłacają się po kilkunastu latach i pomimo dobrego stanu technicznego zastępowane są nowymi budynkami), sprawia, że testowanie rozwiązań jest prawie niemożliwe, a proces projektowania bazuje na wielu niewiadomych.

Oblicza zawodu

„Klienci nigdy nie powinni wstydzić się przyznać do swoich wątpliwości, niewiedzy lub bać się zmienić zdanie – temu [my, architekci] mamy służyć”.

Cedric Price, Anticipatory Architecture: Cedric Price Special Issue, Architect’s Journal”, 5 września 1996 r., s. 27 [tłum. własne].

Dziś w wielu dziedzinach (zwłaszcza umożliwiających szybkie testowanie rozwiązań) popularyzowane są nielinearne procesy współpracy: agile, design thinking. Sama metodyka pracy nie jest jednak odpowiedzią na wyzwania stojące przed architektami. Rola koordynatora projektu w dużej mierze leży po stronie inwestora. Większość najistotniejszych decyzji dotyczących budynku – takich jak choćby gabaryty, lokalizacja, funkcja – zapada na długo przed rozpoczęciem etapu projektowania.

Zawód architekta i architektki jest zawodem zaufania publicznego, a na uczelniach wpajana jest studentom tej profesji odpowiedzialność społeczna. Praktyka jednak obnaża ograniczone możliwości projektantów. Zdarzają się absurdalne sytuacje, w których architekci (zwłaszcza pracujący przy projektach komercyjnych) w imię dobra wspólnego starają się wprowadzać rozwiązania wbrew interesowi swoich zleceniodawców.

Mimo możliwych konfliktów interesów czy ograniczeń projektowanie architektoniczne powinno być traktowane jako jeden skoordynowany proces, czerpiący z wiedzy wielu specjalistów i obejmujący szeroki zakres zadań. Rozważania teoretyczne skupiają się głównie na dwóch aspektach obiektu architektonicznego: formiefunkcji. Louis Sullivan, amerykański architekt tworzący na przełomie XIX i XX wieku, dostrzegał nadrzędną rolę funkcji w projektowaniu, co opisał maksymą: „Forma wynika z funkcji”. W zależności od obowiązujących kierunków myślenia prawidłowa relacja pomiędzy tymi dwoma kategoriami określana była w różny sposób.

Dziś dostrzegamy, że powodzenie projektu architektonicznego (rozumiane nie tylko jako stworzenie pięknego i trwałego obiektu, ale również jego wartości społecznej) wymyka się tej utrwalonej dychotomii. Formafunkcja są konsekwencją wytycznych poprzedzających pracę architektki czy architekta. To sposób powstawania i późniejszego działania budynku przyczynia się do tego, że przestrzeń staje się albo miejscem konfliktu, albo współistnienia interesów prywatnych i publicznych.

Moment ustalania reguł, które będą rządzić kształtowaniem i użytkowaniem przestrzeni, a więc współpraca pomiędzy interesariuszami, jest niematerialnym kontekstem procesu projektowego i właśnie ona ma centralne znaczenie dla realizacji wartościowej architektury.

Literatura

Cedric Price, Anticipatory Architecture: Cedric Price Special Issue, Architect’s Journal”, 5 września 1996

Autor hasła
Zofia Piotrowska (Redakcja Kwartalnika RZUT)
Data aktualizacji
23.08.2023

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby lepiej rozumieć w jaki sposób jest używana i stale ulepszać jej użyteczność. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.